top of page

Visie

"Vraag kinderen niet of ze het snappen. Vraag of je het goed hebt uitgelegd" Omdenken

Visie

De Groene Wereld kiest bewust. Kiest bewust om respect- en liefdevol met de kinderen om te gaan. Kinderen de ruimte te geven maar ook te prikkelen zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien en ontdekken wie ze zijn.

Wij kiezen ook bewust als het om voeding gaat. Wij bieden voeding aan die zoveel mogelijk biologisch en milieubewust geteeld, van een lokale leverancier afkomstig is óf van onze eigen moestuin. Hiernaast zijn we actief in het realiseren van gescheiden afvalstromen.


De volledige versie van het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid is op te vragen bij De Groene Wereld

Onze kijk op kinderopvang

Kinderdagverblijf De Groene Wereld is een kleinschalig kinderdagverblijf waar het kind centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat zowel ouders, kinderen als pedagogisch medewerkers zich echt thuis voelen.

Ieder kind is uniek, dus zal ook net anders benaderd moeten worden. Wij kijken goed naar uw kind en sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind.  De kinderen worden op een positieve manier benaderd. De pedagogisch medewerker heeft een sensitieve en responsieve houding ten opzichte van het kind. Signalen van een kind worden opgepakt en hier wordt op een adequate manier op gereageerd.

 

Je sociaal-emotioneel veilig voelen is een voorwaarde om je verder te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Een veilig en vertrouwd gevoel draagt bij aan het welbevinden van het kind.

Het kind durft op onderzoek uit te gaan en te ontdekken. Vanuit een gevoel van vertrouwen durft het ook zichzelf te zijn.

We vinden de mening van kinderen waardevol en stimuleren kinderen voor zichzelf op te komen. Als een kind zich veilig voelt, gezond is en lekker in zijn vel zit gaat het op ontdekking uit om zich verder te ontwikkelen en ontplooien. We leren kinderen zelf keuzes te maken en ook stimuleren wij de zelfredzaamheid. Hierdoor groeit de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind. Het kind  krijgt hierdoor zelfvertrouwen en eigenwaarde.

bottom of page